Tag Archives: prevod sa engleskog na srpski

Prevodi sa engleskog na srpski jezik

Ekspanzija engleskog jezika i njegovo korišćenje u svakodnevnom životu i poslovanju iziskuje potrebu za kvalitetnim prevodima sa engleskog na srpski jezik. Naša agencija BGprevodi poseduje višegodišnje iskustvo u prevodima sa diplomiranim prevodiocima, koje odlikuje veliko iskustvo u prevodima tekstova, dokumetacije, ugovora sa engleskog na srpski različite tematike. Simultovani prevod je takođe jedna od naših usluga.  Ispravnost svih naših prevoda je potvrđena od strane lektora.

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

Prevod sa srpskog na engleski

Jedno od mogućih profitabilnih zanimanja je svakako i zanimanje prevodica. Najtraženi je prevod sa srpskog na engleski i prevod sa engleskog na srpski, pa je prilikom upisa filološkog fakulteta uvek najveća konkurencija na katedri za engleski jezik. Kako je engleski jezik postao univerzalno sredstvo komunikacije u svetu, prevodioci ili sudski tumač za engleski jezik je postala veoma tražena profesija.Samim tim i broj studenata koji se prijavljuju na studije engleskog jezika raste iz godine u godinu. Karijera prevodioca ili sudskog tumača pruža mnoge zanimljive opcije. Sudski tumač odn.prevodilac ne mora biti vezan za određenu kancelariju, može raditi na projektu, što je po pravilu uvek bolje plaćen posao, može sam kreirati svoje radno vreme. Ovakav vid angažovanja veoma pogoduje ženama koje imaju malu decu i žele da im posvete više vremena nego druge zaposlene majke.Samim tim što ne moraju da rade u nekoj firmi od devet do pet, već same kreiraju svoje radno vreme i posao mogu obavljati od kuće, žene koje se odluče za posao prevodioca su u prednosti.

Kako su najtraženiji prevodi sa srpskog na engleski i obruto, to je više prevodioca koji se bave ovom delatnošću.U poslednjih desetak godina, sa razvojem kineske ekonomije u svetu se javlja potreba za kadrovima koji vladaju kineskim jezikom. U Srbiji i na Balkanu još nije zavladao takav trend. Pored engleskog jezika, najtraženiji su prevodioci i sudski tumači za nemački i ruski jezik, zatim francuski,italijanski,španski,grčki…Strane kompanije koje otvaraju predstavništva na našem tržištu uveliko utiču i na formiranje tržišta radne snage, što uključuje i sudske tumače i prevodioce. Sudski tumač specijalizovan za ruski jezik je veoma tažena profesija zbog velikog broja ruskih kompanija koje posluju na našem tržištu.Kompanije koje imaju konstantnu potrebu za vršenjem velikog broja prevoda obično zaposle prevodioca da radi za njih puno radno vreme. Pored ovog, česti je slučaj angažovanja eksternih prevodilačkih agencija kojima potom delegiraju svu dokumentaciju za prevođenje. Prevodilačke agencije se nekad specijalizuju za samo određeni jezik, a veće i razvijenije agencije imaju čitave timove prevodilaca specijalizovane za skoro sve svetske jezike.Pored prevoda sa srpskog na neki strani jezik, česta je potreba da se sa jednog stranog jezika prevede tekst na drugi strani jezik. Prevodilačke agencije koje su najviše razvile svoje poslovanje u svom timu imaju i sudske tumače koji prevedene tekstove overavaju svojim pečatima i na taj način zvanično potvrđuju verodostojnost prevoda originalnom tekstu.

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

Sudski tumač i prevodi

Ukoliko postoji potreba da se uradi prevod sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik, a da se pri tom radi o zvaničnom dokumentu, najbolje je da se angažuje ovlašćeni sudski tumač.

Sudski tumači su stručna lica čija je osnovna delatnost prevod sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik. To su lica sa završenim filološkim fakultetom koja su položila odgovarajuće stručne ispite i dobila licencu za rad od strane Ministrstva pravde. Ne moraju svi prevedeni tekstovi biti overeni pečatom sudskog tumača, ali ukoliko se radi o zvaničnim pravnim, finanskijskim dokumentima, poslovnim izveštajima i slično, poslovni običaji ili zakon nalaže da prevod overi ovlašćeni sudski tumač.

Sudski tumač nakon prevoda tekst overava pečatom i na taj način garantuje verodostojnost originalu.

Pored prevoda sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik, delatnost sudskih tumača se odnosi i na funkciju prevodioca u sudskim procesima.Ukoliko u suđenju učestvuje lice kojem srpski jezik nije maternji, ono ima pravo da radi razumevanja toka suđenja, kao i sporazumevanja sa ostalim učesnicima postupka zahteva  da suđenju prisustvuje ovlašćeni sudski tumač za konkretan jezik.

 Više o ovome na  http://www.bgprevodi.rs/