Category Archives: Uncategorized

Sudski tumač

Prevodi tekstova i dokumentacije različite tematike od strane proverenih sudskih tumača u agenciji BG prevodi. Ukoliko Vam je potreban prevod izvoda, uverenja, diploma, medicinske dokumetacije, ugovora, garancija i ostalih stučnih tekstova, naša agencija Vam pruža usluge sudskih tumača koji poseduju veliko iskustvo. Svi prevodi prolaze proveru kod lektora, maksimalno poštujemo zadate rokove uz mogućnost dogovora oko hitnih prevoda.

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

 

Prevodi sa nemačkog na srpski jezik

Ukoliko imate potrebu za kvalitenim prevodima sa nemačkog na srpski bilo koje dokumetacije,  literature ili tekstova  savremenog jezika agencija BG prevodi će Vam poći u prevodu tekstova bilo koje tematike. Naši iskusni prevodioci i lektori do sada su vršili prevode sa nemačkog na srpski jezik za poznate kompanije, prevodili su brojne knjige i ugovore uz maksimalno poštovanje zadatih rokova. Jedna od naših usluga je i simultovani prevod na raznim događajima uz obezbeđenu opremu.

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

Profesionalno prevođenje sa srpskog na engleski jezik tekstova svih vrsta i tematike

Unapredite i olakšajte svoje poslovanje profesionalnim prevođenjem sa srpskog na engleski tekstova svih vrsta i tematike. Prevodjenje diploma, seminarskih, diplomskih, master radova od strane naših diplomiranih prevodioca sa srpskog na engleski jezik uz poštovanje zadatih rokova i iz različitih oblasti. Simultovani prevod je takođe jedna od naših usluga. Naša agencija BG prevodi poseduje veliko iskustvo kako sa fizičkim, tako i sa pravnim licima i domaćim i stranim kompanijama. Svi tekstovi prolaze dodatnu proveru lektora.

 

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

Profesionalan prevod sa ruskog na srpski jezik

Profesionalan prevod sa ruskog na srpski u agenciji  koja poseduju višegodišnje iskustvo u prevodu stručne literature, dokumetacije, ugovora i drugih tekstova iz savremenog ruskog jezika. Savladajte jezičku barijeru, prepustite prevod našim prevodiocima koji će kvalitetno i u zadatom roku ispuniti sve Vaše zahteve. Svi tekstovi su gramatički provereni od strane lektora. Kvalitet naših prevoda je ispraćen povoljnom cenom sa popustima na veću količinu tekstova.

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

Prevodi sa engleskog na srpski jezik

Ekspanzija engleskog jezika i njegovo korišćenje u svakodnevnom životu i poslovanju iziskuje potrebu za kvalitetnim prevodima sa engleskog na srpski jezik. Naša agencija BGprevodi poseduje višegodišnje iskustvo u prevodima sa diplomiranim prevodiocima, koje odlikuje veliko iskustvo u prevodima tekstova, dokumetacije, ugovora sa engleskog na srpski različite tematike. Simultovani prevod je takođe jedna od naših usluga.  Ispravnost svih naših prevoda je potvrđena od strane lektora.

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

Prevod sa srpskog na engleski

Jedno od mogućih profitabilnih zanimanja je svakako i zanimanje prevodica. Najtraženi je prevod sa srpskog na engleski i prevod sa engleskog na srpski, pa je prilikom upisa filološkog fakulteta uvek najveća konkurencija na katedri za engleski jezik. Kako je engleski jezik postao univerzalno sredstvo komunikacije u svetu, prevodioci ili sudski tumač za engleski jezik je postala veoma tražena profesija.Samim tim i broj studenata koji se prijavljuju na studije engleskog jezika raste iz godine u godinu. Karijera prevodioca ili sudskog tumača pruža mnoge zanimljive opcije. Sudski tumač odn.prevodilac ne mora biti vezan za određenu kancelariju, može raditi na projektu, što je po pravilu uvek bolje plaćen posao, može sam kreirati svoje radno vreme. Ovakav vid angažovanja veoma pogoduje ženama koje imaju malu decu i žele da im posvete više vremena nego druge zaposlene majke.Samim tim što ne moraju da rade u nekoj firmi od devet do pet, već same kreiraju svoje radno vreme i posao mogu obavljati od kuće, žene koje se odluče za posao prevodioca su u prednosti.

Kako su najtraženiji prevodi sa srpskog na engleski i obruto, to je više prevodioca koji se bave ovom delatnošću.U poslednjih desetak godina, sa razvojem kineske ekonomije u svetu se javlja potreba za kadrovima koji vladaju kineskim jezikom. U Srbiji i na Balkanu još nije zavladao takav trend. Pored engleskog jezika, najtraženiji su prevodioci i sudski tumači za nemački i ruski jezik, zatim francuski,italijanski,španski,grčki…Strane kompanije koje otvaraju predstavništva na našem tržištu uveliko utiču i na formiranje tržišta radne snage, što uključuje i sudske tumače i prevodioce. Sudski tumač specijalizovan za ruski jezik je veoma tažena profesija zbog velikog broja ruskih kompanija koje posluju na našem tržištu.Kompanije koje imaju konstantnu potrebu za vršenjem velikog broja prevoda obično zaposle prevodioca da radi za njih puno radno vreme. Pored ovog, česti je slučaj angažovanja eksternih prevodilačkih agencija kojima potom delegiraju svu dokumentaciju za prevođenje. Prevodilačke agencije se nekad specijalizuju za samo određeni jezik, a veće i razvijenije agencije imaju čitave timove prevodilaca specijalizovane za skoro sve svetske jezike.Pored prevoda sa srpskog na neki strani jezik, česta je potreba da se sa jednog stranog jezika prevede tekst na drugi strani jezik. Prevodilačke agencije koje su najviše razvile svoje poslovanje u svom timu imaju i sudske tumače koji prevedene tekstove overavaju svojim pečatima i na taj način zvanično potvrđuju verodostojnost prevoda originalnom tekstu.

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

Profesija sudskog tumača

Sudski tumač je lice profesionalni prevodilac sa jednog jezika na drugi koji svoje prevode overava pečatom. Tako overeni prevodi važeći su u pravnom prometu jer sadrže overu ovlašćenog sudskog tumača. Da bi neko postao sudski tumač, potrebno je da se ispune uslovi koje zahteva Ministarstvo pravde. Ti uslovi se odnose na odlično poznavanje jezika za koji se postaje sudski tumač, kao i položen odgovarajući ispit. Jedan sudski tumač se može specijalizovati za više jezika. Ovom profesijom se obično bave lica sa završenim filološkim fakultetom, ali to nije izričit uslov koji propisuje Ministarstvo pravde. Rad sudskih tumača se reguliše Pravilnikom o sudskim tumačima.

Sudski tumač je lice ovlašćeno da izvrši npr. prevod sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik i da tako prevedeni tekst overi svojim pečatom, kojim potvrđuje verodostojnost originalu.

Tekstovi koji se prevode sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik obično su sadržani u nekom zvaničnom dokumentu, kao što su npr. presude, izveštaji, poslovna dokumentacija, izvodi, diplome, bankarske garancije i slično. Takođe, važno je napomenuti da sudski tumač ne mora da prevodi svaki tekst, ali tekst sadržan u zvaničnom dokumentu mora, jer se na taj način potvrđuje da je prevod verodostojan originalu.

Više informacija na http://bgprevodi.rs